Özkan Yabancı Sağlık Sigortası

Danışmanlık Hizmetleri

Refakat - Aile İkamet İzni

Refakat ikamet izni, ülkemizde yaşayan bir yabancının birinci derece ailesine verilen, yanında refakatçi olarak kalabilmesini sağlayan bir izindir.


Aile ikamet izni ise Türkiye’de yaşayan bir Türk vatandaşı ile evlenen yabancılara verilir.  

Her başvuruda iki yılı aşmayacak şekilde aile ikamet izni alınabilmektedir. Buradaki önemli şart aile ikamet izni alan yabancı destekleyicisindan uzun süre ülkede kalamaz.

Aile ikamet izni şartları;

  • Destekleyicinin gelirinin asgari ücretin altında olmaması
  • Tüm ailenin mutlaka sağlık sigortalı olması
  • 5 yıl içerisinde aile düzenine aykırı olarak bir suça karışmamış olmak ve bu suçlardan hüküm giymediğini belgelendirmek.
  • Türkiye’ de en azından 1 yıldır ikamet ediyor olmak.
  • Adres kayıt sisteminde kaydı bulunmak gerekir.
Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım