Özkan Yabancı Sağlık Sigortası

Danışmanlık Hizmetleri

Uzun Dönem İkamet

Ülkemizde kesintisiz bir şekilde en az 8 yıl kalan yabancılar süresiz ikamet için başvuru yapabilirler.


Süresiz ikamet tezkeresi olarak da bilinen uzun dönem ikamet için bazı şartları karşılamak gerekir. Bu şartlar;

  • İlk olarak başta da belirttiğimiz gibi en az sekiz yıl kesintisiz şekilde Türkiye’de kalmış olmak
  • Bu sürenin son üç yılında sosyal yardımlardan yararlanmamış olmak
  • Geçimini sağlayacak düzeyde gelire sahip olmak
  • Göç idaresi tarafından kabul edilecek minimum teminatlı yabancı sağlık sigortası yaptırmış olmak
  • Kamu düzeni ve güvenliği için tehdit oluşturacak bir davranışta bulunmamış olmak ve tehdit oluşturmamak.

Uzun dönem ikamet sağlık, eğitim veya kamu hizmeti sebepleri dışında herhangi bir sebeple 1 sene den uzun Türkiye dışında kalırsanız iptal edilir.

Web Tasarım | Eskişehir Web Tasarım